Rezerwacja

Przy rezerwacji oferty specjalnej, prosimy zaznaczyć wybraną z listy powyżej
Proszę wybrać rodzaj pokoju. Po zaznaczeniu opcji "Kilka Pokoi", prosimy o podanie ich ilości oraz rodzaju w polu "Wiadomość"
Proszę podać ilość przybywających osób dorosłych i dzieci
Godzina: 6:00
Proszę wpisać treść wiadomości
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), użytkownik jest informowany:
Wszystkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tej strony internetowej są włączane do zautomatyzowanych plików. Poprzez przekazanie danych użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Odbiorcą i osobą zarządzającą zbiorami danych osobowych jest podmiot Hotel Perła Marian Karbowski, z adresem Rynek Zygmunta Augusta 22; 16-300 Augustów.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe, a ich pominięcie może skutkować niemożnością podania wymaganych informacji lub prawidłowego wykonania usługi.

Dane osobowe nie będą przekazywane bez uprzedniej zgody.
Ogólnym celem gromadzenia danych jest świadczenie usług oferowanych za pośrednictwem tej witryny, zarządzanie wszelkimi żądaniami użytkowników oraz oferowanie i promowanie produktów i usług publikowanych na tej witrynie.

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi handlu elektronicznego, użytkownik jest informowany, że jego adres e-mail zostanie włączony do listy dystrybucyjnej w celu dalszego wysyłania informacji, aktualności, a także prowadzenia działań promocyjnych i promujących stronę internetową oraz produkty i usługi oferowane za pośrednictwem tej strony.

Użytkownik lub osoba fizyczna, która go reprezentuje, może skorzystać z przysługujących mu praw dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu uznanego przez prawo, wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@perlahotel.pl lub listownie na adres wskazany powyżej.